مقاومت DIP
مقاومت SMD
+ -5 دسته‌بندی دیگر
  JAMPER 0.5جامپر سيمی
  JAMPER 0.5جامپر سيمی
  102395
  ۱۰۲۳۹۵
  ۷۵ تومان
  RESISTO DIP 330K 1/2W 5%
  RESISTO DIP 330K 1/2W 5%
  101591
  ۱۰۱۵۹۱
  ۱۱۰ تومان
  RESISTOR DIP 200OHM 1/8W 5%
  RESISTOR DIP 200OHM 1/8W 5%
  101843
  ۱۰۱۸۴۳
  ۳۹ تومان
  RESISTOR DIP 47K 1/2W 5%
  RESISTOR DIP 47K 1/2W 5%
  101404
  ۱۰۱۴۰۴
  ۱۱۰ تومان
  RESISTOR DIOP 3.3K 1/8W 5%
  RESISTOR DIOP 3.3K 1/8W 5%
  101676
  ۱۰۱۶۷۶
  ۳۹ تومان
  RESISTOR DIP 0.1OHM 1/2W 5%
  RESISTOR DIP 0.1OHM 1/2W 5%
  102387
  ۱۰۲۳۸۷
  ۱۱۰ تومان
  RESISTOR DIP 0.1OHM 1/4W 5%
  RESISTOR DIP 0.1OHM 1/4W 5%
  102386
  ۱۰۲۳۸۶
  ۷۰ تومان
  RESISTOR DIP 0.22OHM 1/2W 5%
  RESISTOR DIP 0.22OHM 1/2W 5%
  102379
  ۱۰۲۳۷۹
  ۱۳۲ تومان
  RESISTOR DIP 0.22OHM 1/8W 5%
  RESISTOR DIP 0.22OHM 1/8W 5%
  102377
  ۱۰۲۳۷۷
  ۳۹ تومان
  RESISTOR DIP 0.33OHM 1/2W 5%
  RESISTOR DIP 0.33OHM 1/2W 5%
  102370
  ۱۰۲۳۷۰
  ۱۳۲ تومان
  RESISTOR DIP 0.47OHM 1/2W 5%
  RESISTOR DIP 0.47OHM 1/2W 5%
  102360
  ۱۰۲۳۶۰
  ۱۳۲ تومان
  RESISTOR DIP 0.47OHM 1/4W 5%
  RESISTOR DIP 0.47OHM 1/4W 5%
  102359
  ۱۰۲۳۵۹
  ۷۰ تومان
  RESISTOR DIP 0.47OHM 1/8W 5%
  RESISTOR DIP 0.47OHM 1/8W 5%
  102358
  ۱۰۲۳۵۸
  ۳۹ تومان
  RESISTOR DIP 0.56OHM 1/4W 5%
  RESISTOR DIP 0.56OHM 1/4W 5%
  102352
  ۱۰۲۳۵۲
  ۷۰ تومان
  RESISTOR DIP 0.5OHM 1/2W 5%
  RESISTOR DIP 0.5OHM 1/2W 5%
  102348
  ۱۰۲۳۴۸
  ۱۳۲ تومان
  RESISTOR DIP 0.5OHM 1/4W 5%
  RESISTOR DIP 0.5OHM 1/4W 5%
  102343
  ۱۰۲۳۴۳
  ۷۰ تومان
  RESISTOR DIP 0.5OHM 1/8W 5%
  RESISTOR DIP 0.5OHM 1/8W 5%
  102342
  ۱۰۲۳۴۲
  ۳۹ تومان
  RESISTOR DIP 0.68OHM 1/2W 5%
  RESISTOR DIP 0.68OHM 1/2W 5%
  102338
  ۱۰۲۳۳۸
  ۱۳۲ تومان
  RESISTOR DIP 0.82OHM 1/4W 5%
  RESISTOR DIP 0.82OHM 1/4W 5%
  102333
  ۱۰۲۳۳۳
  ۵۵ تومان
  RESISTOR DIP 0OHM 1/4W 5%
  RESISTOR DIP 0OHM 1/4W 5%
  102325
  ۱۰۲۳۲۵
  ۷۵ تومان
  RESISTOR DIP 0OHM 1/8W 5%
  RESISTOR DIP 0OHM 1/8W 5%
  102324
  ۱۰۲۳۲۴
  ۵۵ تومان
  RESISTOR DIP 1.2K 1/2W 5%
  RESISTOR DIP 1.2K 1/2W 5%
  102315
  ۱۰۲۳۱۵
  ۱۱۰ تومان
  RESISTOR DIP 1.2K 1/4W 5%
  RESISTOR DIP 1.2K 1/4W 5%
  102313
  ۱۰۲۳۱۳
  ۶۵ تومان
  RESISTOR DIP 1.2K 1/8W 5%
  RESISTOR DIP 1.2K 1/8W 5%
  102312
  ۱۰۲۳۱۲
  ۳۸ تومان
  RESISTOR DIP 1.2M 1/2W 5%
  RESISTOR DIP 1.2M 1/2W 5%
  102305
  ۱۰۲۳۰۵
  ۱۱۰ تومان
  RESISTOR DIP 1.2OHM 1/2W 5%
  RESISTOR DIP 1.2OHM 1/2W 5%
  102300
  ۱۰۲۳۰۰
  ۱۱۰ تومان
  RESISTOR DIP 1.2OHM 1/4W 5%
  RESISTOR DIP 1.2OHM 1/4W 5%
  102299
  ۱۰۲۲۹۹
  ۶۵ تومان
  RESISTOR DIP 1.3K 1/4W 5%
  RESISTOR DIP 1.3K 1/4W 5%
  102292
  ۱۰۲۲۹۲
  ۶۵ تومان
  RESISTOR DIP 1.5K 1/2W 5%
  RESISTOR DIP 1.5K 1/2W 5%
  102284
  ۱۰۲۲۸۴
  ۱۱۰ تومان
  RESISTOR DIP 1.5K 1/4W 5%
  RESISTOR DIP 1.5K 1/4W 5%
  102282
  ۱۰۲۲۸۲
  ۶۵ تومان
  RESISTOR DIP 1.5M 1/2W 5%
  RESISTOR DIP 1.5M 1/2W 5%
  102273
  ۱۰۲۲۷۳
  ۱۱۰ تومان
  RESISTOR DIP 1.5OHM 1/2W 5%
  RESISTOR DIP 1.5OHM 1/2W 5%
  102267
  ۱۰۲۲۶۷
  ۱۱۰ تومان
  RESISTOR DIP 1.5OHM 1/4W 5%
  RESISTOR DIP 1.5OHM 1/4W 5%
  102263
  ۱۰۲۲۶۳
  ۶۵ تومان
  RESISTOR DIP 1.5OHM 1/8W 5%
  RESISTOR DIP 1.5OHM 1/8W 5%
  102260
  ۱۰۲۲۶۰
  ۳۹ تومان
  RESISTOR DIP 1.8K 1/2W 5%
  RESISTOR DIP 1.8K 1/2W 5%
  102251
  ۱۰۲۲۵۱
  ۱۱۰ تومان
  RESISTOR DIP 1.8K 1/4W 5%
  RESISTOR DIP 1.8K 1/4W 5%
  102249
  ۱۰۲۲۴۹
  ۶۵ تومان
   گروه مقاومت RESISTOR
   بر اساس نوع
   بر اساس سازنده
   خیر
   بله