شمش SOLDER
سیم قلع
خمیر قلع
+ -4 دسته‌بندی دیگر
ابزار الکترونیک
بر اساس نوع
بر اساس سازنده
  • ASAHI
خیر
بله